Điều gì sẽ xảy ra nếu dự án không đạt hoặc hủy bỏ mục tiêu tài trợ tối thiểu?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.

Được bảo trợ bởi Zendesk