Quá trình này giống hệt nhau mỗi khi bạn muốn góp vốn cho dự án. Bạn có thể góp vốn cho một dự án nhiều lần.

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.

Được bảo trợ bởi Zendesk